melofon.net
92700330 Qaynana "Ağzımı açmağa imkan vermirsən, birini deyirəm, beşini deyirsən... Beşini deyirəm, 15-ni yapışdırırsan, nə istəyirsən məndən hə!"
92700329 Qaynana "Adə, sən kimin dərdindən ölməmisən, Allah rəhmət eləsin, Şeydanı yun çubuğuna döndərmişdin, adə, Zəhranı, camış kimi arvaddı..."
92700270 O olmasın, bu olsun "Yəqindir ki, bu toyda, bu toy but oy, bu toyda...."
92700269 O olmasın, bu olsun "Vay Harayyyy tutun onu, qoymayın gəlin qaçdı..."
92700268 O olmasın, bu olsun "Sənin əziz canın üçün bəy, bilmirəm bu camaat mənim harama qoca deyir…"
92700267 O olmasın, bu olsun "Sən kimi bir gözəli bağın içində görəsən..."
92700266 O olmasın, bu olsun "Salam... Oooooo Rustam bek xoş gördük, xoş gördük... Buyur, buyur dükana"
92700265 O olmasın, bu olsun "Qızım sənə, qızım sənə, başmaq alım…"
92700264 O olmasın, bu olsun "Pul verimmi, vergin.n, qız verərsənmi, verərəm, deginən sən öl, bu sən öl......."
92700263 O olmasın, bu olsun "Oğlan, sən kimsən? Bəs sən kimsən..."
92700262 O olmasın, bu olsun "Mən özüm də meymuna oxşayıram, amma bir o qədər də yox."
92700261 O olmasın, bu olsun "Mən nə qədər, nə qədər qoca olsam da. Dəyərəm min cavana, çörəyi yemərəm mən yavana..."
92700260 O olmasın, bu olsun "Keç,ay keç, ay allahın heyvanı axı bu ehsan deyil, deyirəm sənə çıx get..."
92700259 O olmasın, bu olsun "Heyvan sənsən, sənin atandı, sən bilmirsən, mənim keçimə əl vurmaq olmaz?!"
92700258 O olmasın, bu olsun "Hamamın içində, içində və çölündə..."
92700257 O olmasın, bu olsun "Əşşşi, siz bu gəlini gətirəndə bir baxmadız ki a, bu kişidi, ya arvad."
92700256 O olmasın, bu olsun "Düdkəş kimi bir papaq başında, ağ tükləri bəllidir qaşında…"
92700255 O olmasın, bu olsun "Deyirlər ki, toy olacaq, Məşədi Ibad qız alacaq, söylə görək toy haçandı…"
92700254 O olmasın, bu olsun "Dedim alə dayan, dayanmadı."
92700253 O olmasın, bu olsun "Çox sağ olun, xeyli razıyam, zəhmət çəkib iş düzəltdiniz..."
92700252 O olmasın, bu olsun "Cavan qıza bel bağladım, 5 min manat pulum getdi…"
92700251 O olmasın, bu olsun "Bura bax Sərvər, doğrusunu de, yoxsa sən aşiq olmusan hə?!"
92700250 O olmasın, bu olsun "Bayh, lap nahaq yerə hənadan söhbət saldım, heç hənanın yeridir."
92700249 O olmasın, bu olsun "Ayrı düşdüm yarımdan... A Məşədiiiii!!! Adım çıxıb yadımdan....."
92700248 O olmasın, bu olsun "Ay Məşədi Ibad.ibad,ibad xoş gəlib bizi şad elədin, Bir de görüm nə oldu kI, nə oldu ki, bizi yad elədin."
Səhifələr: <1234[5]67...11>