melofon.net
92700266 O olmasın, bu olsun "Salam... Oooooo Rustam bek xoş gördük, xoş gördük... Buyur, buyur dükana"
92700265 O olmasın, bu olsun "Qızım sənə, qızım sənə, başmaq alım…"
92700264 O olmasın, bu olsun "Pul verimmi, vergin.n, qız verərsənmi, verərəm, deginən sən öl, bu sən öl......."
92700263 O olmasın, bu olsun "Oğlan, sən kimsən? Bəs sən kimsən..."
92700262 O olmasın, bu olsun "Mən özüm də meymuna oxşayıram, amma bir o qədər də yox."
92700261 O olmasın, bu olsun "Mən nə qədər, nə qədər qoca olsam da. Dəyərəm min cavana, çörəyi yemərəm mən yavana..."
92700260 O olmasın, bu olsun "Keç,ay keç, ay allahın heyvanı axı bu ehsan deyil, deyirəm sənə çıx get..."
92700259 O olmasın, bu olsun "Heyvan sənsən, sənin atandı, sən bilmirsən, mənim keçimə əl vurmaq olmaz?!"
92700258 O olmasın, bu olsun "Hamamın içində, içində və çölündə..."
92700257 O olmasın, bu olsun "Əşşşi, siz bu gəlini gətirəndə bir baxmadız ki a, bu kişidi, ya arvad."
92700256 O olmasın, bu olsun "Düdkəş kimi bir papaq başında, ağ tükləri bəllidir qaşında…"
92700255 O olmasın, bu olsun "Deyirlər ki, toy olacaq, Məşədi Ibad qız alacaq, söylə görək toy haçandı…"
92700254 O olmasın, bu olsun "Dedim alə dayan, dayanmadı."
92700253 O olmasın, bu olsun "Çox sağ olun, xeyli razıyam, zəhmət çəkib iş düzəltdiniz..."
92700252 O olmasın, bu olsun "Cavan qıza bel bağladım, 5 min manat pulum getdi…"
92700251 O olmasın, bu olsun "Bura bax Sərvər, doğrusunu de, yoxsa sən aşiq olmusan hə?!"
92700250 O olmasın, bu olsun "Bayh, lap nahaq yerə hənadan söhbət saldım, heç hənanın yeridir."
92700249 O olmasın, bu olsun "Ayrı düşdüm yarımdan... A Məşədiiiii!!! Adım çıxıb yadımdan....."
92700248 O olmasın, bu olsun "Ay Məşədi Ibad.ibad,ibad xoş gəlib bizi şad elədin, Bir de görüm nə oldu kI, nə oldu ki, bizi yad elədin."
92700247 O olmasın, bu olsun "Ala gözlüm,sərvi boylu dilbərim,həsrətin çəkdiyim canan bəri bax…"
92700246 O olmasın, bu olsun "A kişi o qədər qəliz danışırsan ki, bilmək olmur…"
92700245 Məhəllə 2 "Qüdrət, ay Qüdrət, Qüdrət huyyy, başın batsın, harda qaldın.?!"
92700244 Məhəllə 2 "...Sən niyə bu günə düşdün ay Lenin…"
92700243 Məhəllə 2 "Tofiq, Putinin ofisi buradı... Həri... Pu tin sənindi... Pu tin mənim…"
92700242 Məhəllə 2 "Röşkaynan Eliş gülür..."
Səhifələr: <1234[5]67...11>