melofon.net
92715005 K-f "My Name is Intigam-1 "Bunun içində qığ var idi, qoyun qığı... O şokolad deyil idi?!""
92715004 K-f "My Name is Intigam-1 "Nə var, ay qız, nəyə gəlmisən? Bax gör sənə nə gətirmişəm? Ay mama, nə gözəl iyi var""
92715003 K-f "My Name is Intigam-1 "Al, bu qoyun qığını qoy cibinə. Qoyun qığını nə edirəm mən? Qoy göz dəyməsin sənə""
92714972 K-f "My Name is Intigam-1 "Sən bilirsən Bakıdan nə qədər pul ilə qayıdacam?""
92714971 K-f "My Name is Intigam-1 "Dayıcan, siz kəbabçısız ?""
92714939 K-f "My Name is Intigam-1 "Heç bilirsiniz, siz oğlunuz neyniyib? Sizin oğlunuz bütün Bakını partladıb!""
92714938 K-f "My Name is Intigam-1 "Intigam, Salam! Necəsən?! Gəl öpüm...""
92714937 K-f "My Name is Intigam-1 "Cavan vaxtım olaydı bunun pişiyin nə dırmaşdırardım ağaca. Amma yaşım o yaş deyil, pişik dalıyca qaçam""
92714920 K-f "Ay Brilliant (Bozbaş Pictures) "Ay qardaş, o boyda maşınlar qala-qala getdi polis maşının oğurladı""
92714919 K-f "Ay Brilliant (Bozbaş Pictures) "Şəmisən? Şormusan? Nəsən?! Tfu sənin sifətinə! Bütün bu zibilləri edən sənsən!""
92714872 K-f "Ay Brilliant (Bozbaş Pictures) "Həci elə adam döyül. Həci gözəl insandır, Həci bizim ağsaqqalımızdır""
92714871 K-f "Ay Brilliant (Bozbaş Pictures) "Ay Şəmi, Ay Şöşü! Bax, mən nə qədər sağam, gedək qəbirstanlığa mənə ordan bir yer götürün""
92714870 K-f "Ay Brilliant (Bozbaş Pictures) "Sən gicsən? Sən xəstəsən? Sən Fəlakətsən?""
92714837 K-f "Ay Brilliant (Bozbaş Pictures) "Deyirsən oynuyum? Əlli mini üç yüz min edən oğlan, üç yüz mini də bir milliyon edər ""
92714836 K-f "Ay Brilliant (Bozbaş Pictures) "Doğuzduracaqlar? Ə, məni çaşdırmayın da! Bu roddoma borcludur, Hacıya borcludur?""
92714817 K-f "Ay Brilliant (Bozbaş Pictures) "Şəmi canı, Şöşü canı məndə brilliant yoxdur""
92714816 K-f "Ay Brilliant (Bozbaş Pictures) "Balam, küsərəm səndən, istəyirsən podruqalarım mənə lağ eləsinlər?""
92714815 K-f "Ay Brilliant (Bozbaş Pictures) "Mən bütün dünyaya sübut eliyəjəm ki...""
92714778 K-f "Ay Brilliant (Bozbaş Pictures) (Fəlakət) "Mən Ingilis dilini bilirəm? Ağzına gələni danışırsan ""
92714777 K-f "Ay Brilliant (Bozbaş Pictures) "Ay üzü nurlu qardaşlar, nə olub axı? Niyə düşmüsüz dalımca?""
92714776 K-f "Ay Brilliant (Bozbaş Pictures) "Ay gic, burda yol var? Xəstəsən sən?""
92714757 Ceyhun Zeynalov (Jin) "Maaş günü 2"
92714756 Ceyhun Zeynalov (Jin) "Maaş günü"
92714649 "Evlənmək və müharibə"
92714508 Müxtəlif aktyorlar "Oturub maykada şeir yazarsan"
Səhifələr: <1234[5]67...13>