melofon.net
92700355 Ulduz "Göz qaralır, baş fırlanır, adam solur eşqidən, gör dünyada nələr olur, nələr olur eşqidən..."
92700354 Ulduz "Əzizim, iki gözüm, axı məndən nə istəyirsən!"
92700353 Ulduz "Əsrəğfürullah, mən nə pis yuxu görürəm!!!"
92700352 Ulduz "Doktor dedi ki, yalnız Nazik ona dərmandır. Nə qədər mədəni centlmendir, gedim onu axtarım!"
92700351 Ulduz "Caaaannnn, Sizə qurban olsun, Möhsünün bu yazıq canı!"
92700350 Ulduz "Buuuy, sən kimsən, Mən Məhəmmədəm! Bıy tanımadım, bə familiyan nədi, Məhəmmədov..."
92700349 Ulduz "Bu kimdir ay Məhəmməd qardaş! Bu mənim günahlarımdır, qadın şəklində düşüb qarabaqara dalımca gəzir!"
92700348 Ulduz "Ay Məhəmməd, buyy, Məhəmməd huuuyyyy, Məhəmməəəd, Əəəəəə Məhəmməd!!!"
92700347 Qaynana "Zııınqqq... Əlo, He-he-he, bura vağzal dogul, doxtor Söyda xanımın oyüdü. Dişin ağrıyır, buyur gəl, He-he-he-he..."
92700346 Qaynana "Səni görüm elə əyiləsən, elə əyiləsən, heç qalxa bilməyəsən, gün görməmişin biri gün görməmiş..."
92700345 Qaynana "Səni Allah vurmuşdu elə... Onu aton doğub, ya anon əkib hə!"
92700344 Qaynana "Qapının zəngi... Doymadın küçəyə baxmaqdan! Gəl qapını aç, şahənşahın təşrif buyurub..."
92700343 Qaynana "Pulları çin-çin bibi, sir-sifəti cin bibi, bibim göyərçin bibi..."
92700342 Qaynana "Pissimillah, əlhəmdüllah, sübhənlallah... Əlhəmdüllah, sübhənlallah, vəliullah... Lap yaxşı gəldi... He-he-he-he!"
92700341 Qaynana "Odu eeyyy, yenə yığılacaqlar, at ilxısı, köpək sürüsü, ulamağa, şıllaq atmağa, Hü-hühühü!!!!"
92700340 Qaynana "Musiqi Mehribanlıq səadətdir, sədaəti yaşadalım...."
92700339 Qaynana "Mənə bax, dəlixananın telefonunu de görüm mənə, həəəə, ya 02-di, ya 01, ya da 03... Milis polkovniki ..."
92700338 Qaynana "Mənə bax, ərciyəzinə denən 10-12 dənə maşın göndərsin. Sən gətirdiyin cer-cehizi daşıyıb aparsın..."
92700337 Qaynana "Mən o qaynanalardan dögüləm... Gəlin mənim süpürgəmdi, hara qoydum, orda da durmalıdı..."
92700336 Qaynana "Mən bu evin yiyəsiyəm, ağasıyam, xanımıyam... Mənim bir sözüm iki olmamalıdır!"
92700335 Qaynana "Həkiməm, həkiməm... Matağ olub mənimçün! Eeeeeehhh, həkimlər var ki, bir dənə diş çəkir, 10 manat alıb qoyur cibinə..."
92700334 Qaynana "Eleykim salam. Ədə Qrişa, itivi basha sal ki, qapımdan keçəndə hürməsin. Ih, sağ gəlməmiş..."
92700333 Qaynana "Bib-bibi, can bibi, can sənə qurban bibi... Həna yaxıb başına, olarsan cavan bibi... Bibi-bibi caaaaannnn..."
92700332 Qaynana "Ay maşallah, ay maşallah, ağəz vurreyyy, dayan bir əl çalım sənə..."
92700331 Qaynana "Alo, Ilqarçik... Lap yadımdan çıxmışdı deyim, bu gün mamamın anasından olan günüdü"
Səhifələr: <123[4]56...11>