melofon.net
92702679 Röya "Anam"
92702545 Aygün Kazımova "Qızım"
92702543 Aygün Kazımova "Vüqarə qızım"
92702220 Aynur Dadaşova "Ana"
92702141 Yusif Mustafayev & Pünhan Ismayıllı "Analar"
92701988 Meydan Əsgərov "Anam"
92701494 Rəşid Hüseynli "Amma anan bilməsin"
92701425 Ceyhun Ağdamlı "Ana, əsgər gedirəm"
92701184 Mələkxanım Əyyubova "Ana, ay Ana"
92701029 Bu şəhərdə "Qardaş var, qarındaş olur, qardaş var, eşşəkbaş olur…"
92701022 Bu şəhərdə "Nənəm, nənəm, nənəm..."
92701021 Bu şəhərdə "Qarğışına qurban olum, ay nənə"
92701016 Bu şəhərdə "...Remeninə qurban olum ay dədə..."
92700349 Ulduz "Bu kimdir ay Məhəmməd qardaş! Bu mənim günahlarımdır, qadın şəklində düşüb qarabaqara dalımca gəzir!"
92700344 Qaynana "Qapının zəngi... Doymadın küçəyə baxmaqdan! Gəl qapını aç, şahənşahın təşrif buyurub..."
92700343 Qaynana "Pulları çin-çin bibi, sir-sifəti cin bibi, bibim göyərçin bibi..."
92700340 Qaynana "Musiqi Mehribanlıq səadətdir, sədaəti yaşadalım...."
92700337 Qaynana "Mən o qaynanalardan dögüləm... Gəlin mənim süpürgəmdi, hara qoydum, orda da durmalıdı..."
92700333 Qaynana "Bib-bibi, can bibi, can sənə qurban bibi... Həna yaxıb başına, olarsan cavan bibi... Bibi-bibi caaaaannnn..."
92700265 O olmasın, bu olsun "Qızım sənə, qızım sənə, başmaq alım…"
92700234 Məhəllə 2 "Az arvad, az səndə bir söz de dana, çuşkalıq eləmə, intahası rusca de…"
92700225 Məhəllə "Özün dərdlərini bil qadan alım... Ay bu nə sirdi düşdüm, ana..."
92700209 Məhəllə "Aaaay, yol verin qudam gəlir, ən əziz adam gəlir…"
92700191 Əhməd hardadır? "Əhmədin anası ölməyib, ona əl qaldırasan aaaaa"
92700186 Əhməd hardadır? "Babanın-nənənin balası bumbulubum... Toyuna-toyuna-toyuna heeyyyy"
Səhifələr: <1[2]3>