melofon.net
92700366 Yol ehvalatı "Bağışduyun, üzr istəyirəm, bağuşduyun, vaxtınızı aldım, bağışduyun..."
92700365 Yol ehvalatı "Alo, bəli mənəm Qurbandı, ispalkomun iclası başdıyıb, mən zala gecikirəm... Yooox, canım, sən nə danışırsan!"
92700364 Yol ehvalatı "A kişinin oğlu, mən nə qələt eləmişdim ki, Allah taala mənim başıma bu oyunu açdı..."
92700363 Ulduz "Qədir oxuyur Mən Qədirəm..."
92700362 Ulduz "Musya, siz dazsınız! Axır ki bir alim ərə rast gəldim!"
92700361 Ulduz "Möhsünün sizə iki kəlmə sözü var."
92700360 Ulduz "Məni siz çağırtdırmısız!"
92700359 Ulduz "Mən Mamed Mamedovu axtarıram."
92700358 Ulduz "Indi day sən mənim əlimdən Elmlər Akademiyasında da qaçıb gizlənə bilməzsən..."
92700357 Ulduz "Iki kəlməylə deyin görüm, sizə nə lazımdır!"
92700356 Ulduz "Gülümsərov səni çağırır..."
92700355 Ulduz "Göz qaralır, baş fırlanır, adam solur eşqidən, gör dünyada nələr olur, nələr olur eşqidən..."
92700354 Ulduz "Əzizim, iki gözüm, axı məndən nə istəyirsən!"
92700353 Ulduz "Əsrəğfürullah, mən nə pis yuxu görürəm!!!"
92700352 Ulduz "Doktor dedi ki, yalnız Nazik ona dərmandır. Nə qədər mədəni centlmendir, gedim onu axtarım!"
92700351 Ulduz "Caaaannnn, Sizə qurban olsun, Möhsünün bu yazıq canı!"
92700350 Ulduz "Buuuy, sən kimsən, Mən Məhəmmədəm! Bıy tanımadım, bə familiyan nədi, Məhəmmədov..."
92700349 Ulduz "Bu kimdir ay Məhəmməd qardaş! Bu mənim günahlarımdır, qadın şəklində düşüb qarabaqara dalımca gəzir!"
92700348 Ulduz "Ay Məhəmməd, buyy, Məhəmməd huuuyyyy, Məhəmməəəd, Əəəəəə Məhəmməd!!!"
92700347 Qaynana "Zııınqqq... Əlo, He-he-he, bura vağzal dogul, doxtor Söyda xanımın oyüdü. Dişin ağrıyır, buyur gəl, He-he-he-he..."
92700346 Qaynana "Səni görüm elə əyiləsən, elə əyiləsən, heç qalxa bilməyəsən, gün görməmişin biri gün görməmiş..."
92700345 Qaynana "Səni Allah vurmuşdu elə... Onu aton doğub, ya anon əkib hə!"
92700344 Qaynana "Qapının zəngi... Doymadın küçəyə baxmaqdan! Gəl qapını aç, şahənşahın təşrif buyurub..."
92700343 Qaynana "Pulları çin-çin bibi, sir-sifəti cin bibi, bibim göyərçin bibi..."
92700342 Qaynana "Pissimillah, əlhəmdüllah, sübhənlallah... Əlhəmdüllah, sübhənlallah, vəliullah... Lap yaxşı gəldi... He-he-he-he!"
Səhifələr: <1[2]345...9>